Rovno na obsah Rovno na menu
Menu
Obec Lučatín
ObecLučatín

Zmluvy

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
6. 6. 2013

Zmluva o nájme hrobového miesta na pohrebisku

289/13/5

1,99 €

Igor Blaško, 976 61 Lučatín 169

Obec Lučatín

22. 5. 2013

Zmluva o pripojení do dátovej siete číslo 1020012,

1020012 257/13

10,96 €

Fostnet solutions, s.r.o., Tulská 5339/113, 974 04 Banská Bystrica 46668004 2023547273

Obec Lučatín

3. 5. 2013

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí

249/13

93,96 €

Materská škola Lučatín 176

Obec Lučatín

24. 4. 2013

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí

233/13

657,72 €

DZH Lučatín, Lučatín 40

Obec Lučatín

10. 4. 2013

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí

214/13

187,92 €

Súkromné centrum voľného času Skuteckého 4, 974 01 Banská Bystrica

Obec Lučatín

5. 4. 2013

Zmluva o zabezpečení zberu papiera na území obce Lučatín

205/13

0,00 €

Daniel Sagan-konateľ spoločnosti, Pittsburgská 1673/20, 010 08 Žilina, reg. ŽR SR ved.v Obú Žilina pod č. 580/33463

Obec Lučatín

5. 4. 2013

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí

207/13

375,84 €

TJ Mladosť Lučatín, stolnotenisový oddiel Lučatín 40 Zast.Miroslav Hruška

Obec Lučatín

4. 4. 2013

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí

198/13

0,00 €

Základná škola Lučatín 976 61 Lučatín 176

Obec Lučatín

27. 3. 2013

Zmluva o elektronickom zasielaní faktúr

167/13

0,00 €

MADE spol. s r.o., Hurbanova 5777/14A, 97401 Banská Bystrica

Obec Lučatín

15. 3. 2013

Zmluva o prevádzke knižnično-informačného systému pre malé a stredné knižnice /MaSK/

177/13

0,00 €

Slovenská národná knižnica

Obec Lučatín

18. 2. 2013

Dohoda o zabezpečení dopĺňania knižničného fondu obecnej knižnice v roku 2013

137/2013

300,00 €

Verejná knižnica Mikuláša Kováča V Banskej Bystrici

Obec Lučatín

30. 1. 2013

Zmluva o nájme hrobového miesta na pohrebisku

84/13/1

3,98 €

Mgr. Katarína Hudačková, 976 61 Lučatín

Obec Lučatín

30. 1. 2013

Zmluva o nájme hrobového miesta na pohrebisku

86/13/2

1,99 €

Mgr. Katarína Hudačková, 976 61 Lučatín

Obec Lučatín

30. 1. 2013

Zmluva o nájme hrobového miesta na pohrebisku

87/13/3

3,98 €

Mgr. Katarína Hudačková, 976 61 Lučatín

Obec Lučatín

30. 1. 2013

Zmluva o nájme hrobového miesta na pohrebisku

88/13/4

3,98 €

Mgr. Katarína Hudačková, 976 61 Lučatín

Obec Lučatín

28. 12. 2012

Zmluva o odvoze komunálneho odpadu za rok 2013-2014

585/12

0,00 €

Danka Barthová - PROFAX, Hronská 22/22, 97697 Nemecká

Obec Lučatín

4. 12. 2012

Poistná zmluva

671/12

110,50 €

Komunálna poisťovňa a.s., Štefániková 17, 810 00 Bratislava

Obec Lučatín

4. 12. 2012

Darovacia zmluva číslo : KRPZ-BB_ZM_252-2012:2012

670/12

0,00 €

Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Banskej Bystrici, ul.9.mája č. 1, 974 86 Banská Bystrica .

Obec Lučatín

12. 11. 2012

Zmluva o dielo

644/12

0,00 €

Peter Ďurčík

Obec Lučatín

25. 10. 2012

Zmluva o dielo

620/12

4 785,65 €

BB INSTAL s.r.o Tatranská 6556/8, 974 11 Banská Bystrica

Obec Lučatín

24. 10. 2012

Kúpna zmluva

617/12Číslo U937/2012

150,00 €

MADE spol. s r.o., Hurbanova 5777/14A, 97401 Banská Bystrica

Obec Lučatín

24. 10. 2012

Zmluva o dielo na dodávku prác“Rekonštrukcia cesty v časti obce Predľubietová“

619/2012 Číslo 37/2012

14,15 €

RENOVIA, s.r.o, Lieskovská cesta 488, Lieskovec 960 01 Zvolen Zap. OR OS B.B. odd.:Sro, vl:2660/S 18.4.1995

Obec Lučatín

23. 10. 2012

Darovacia zmluva podľa § 628 Obč.zákon. a ust.§ 11 ods.7 zák.č. 278/1993 Z.z. o správe majetku štátu v znp

610/12 Číslo 219/2012 K NR SR

2 934,31 €

Slovenská republika-Kancelária národnej rady Slovenskej republiky, Nám . A:Dubčeka 1, 812 80 Bratislava

Obec Lučatín

23. 10. 2012

Dohoda o poskytnutí príspevku z Mimoriadneho fondu LS š.p. Banská Bystrica uzavretá podľa zák.č. 513/1991 Zb.§ 269 ods.2 Obch.zákonníka

615/12 01/2012/15

14 000,00 €

Lesy Slovenskej republiky,. š, p. Nám. SNP 8, 975 66 Banská Bystrica Za. v OR odd:Pš, vl.č. 155/S dňa 29.10.1999

Obec Lučatín

11. 10. 2012

Zmluva o bezodplatnom prevode majetku štátu č. 2012_PKR_GR_2536

593/12 2012_PKR_ GR_2536

736,80 €

Metodicko-pedagogické centrum, Ševčenkova 11, 8500 1 Bratislava

Obec Lučatín

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazené 651-675 z 726

Zverejňovanie

Sviatok

Meniny má Ján, Janis, Jaško, Jens, Johan, Jovan, Nino, Sean

Zajtra má meniny Tadeáš, Olívia, Olívius, Prosper, Febrónia, Oliva

Oznámenie o zodpovednej osobe

Prevádzkovateľ spracováva vaše osobné údaje v súlade s nariadením EP a Rady EÚ č. 2016/679 o ochrane osôb pri spracovaní osobných údajov a zákonom SR č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Prevádzkovateľ obec Lučatín (ďalej len prevádzkovateľ) prehlasuje, že poveril externým výkonom zodpovednú osobu na zaistenie ochrany práv dotknutých osôb, čím dáva možnosť transparentne informovať o bezpečnostných incidentoch a zodpovedania akýchkoľvek dotazov a otázok zo strany dotknutej osoby.

kontakt na zodpovednú osobu - email:
zodpovednaosoba1@gmail.com

hore