Rovno na obsah Rovno na menu
Menu
Obec Lučatín
ObecLučatín

Zmluvy

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
23. 10. 2013

Zmluva o dielo

519/13

2,89 €

Peter Vojtko, Tec-Trade, Nová 330, 976 69 Pohorelá

Obec Lučatín

16. 10. 2013

Poistná zmluva pre skupinové poistenie

513/13

77,76 €

Komunálna poisťovňa a.s., Štefániková 17, 810 00 Bratislava

Obec Lučatín

16. 10. 2013

Poistná zmluva pre skupinové poistenie

514/13

77,76 €

Komunálna poisťovňa a.s., Štefániková 17, 810 00 Bratislava

Obec Lučatín

26. 9. 2013

<p>Zmluva o pripojení zariadenia odberateľa do distribučnej sústavy -VO</p>

464/13

0,00 €

Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 01001 Žilina

Obec Lučatín

20. 9. 2013

Kúpna zmluva na dodávky školského ovocia v šk. r. 2013/2014

459/13

0,00 €

Valman s.r.o., Nový Svet 27, 974 01 Banská Bystrica

Obec Lučatín

12. 9. 2013

Zmluva o pripojení zariadenia odberateľa do distribučnej sústavy- PZ

347/13

0,00 €

Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 01001 Žilina

Obec Lučatín

12. 9. 2013

Zmluva o pripojení zariadenia odberateľa do distribučnej sústavy- TJ

348/13

0,00 €

Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 01001 Žilina

Obec Lučatín

12. 9. 2013

Zmluva o pripojení zariadenia odberateľa do distribučnej sústavy- OcÚ

349/13

0,00 €

Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 01001 Žilina

Obec Lučatín

16. 8. 2013

Zmluva o pripojení zariadenia odberateľa do distribučnej sústavy

395/13

0,00 €

Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 01001 Žilina

Obec Lučatín

8. 8. 2013

Zmluva o prenájme reklamnej plochy a propagácii

386/13

70,00 €

Urbárske pozemkové spoločenstvo Lučatín, 976 61 Lučatín 115 IČO 00628638 Zast. : JUDr Zoltán Hanko-predseda

Obec Lučatín

8. 8. 2013

Zmluva o prenájme reklamnej plochy a propagácii

387/13

100,00 €

FLEXIM spol. s r.o., Za Ďanňaxou 720/5, 976 13 Slovenská Ľupča, zast. : Ing. Ján Fedeš-konateľ spoločnosti

Obec Lučatín

8. 8. 2013

Zmluva o prenájme reklamnej plochy a propagácii

388/13

166,00 €

MVDr. Dušan Hanzel, 976 61 Lučatín 120

Obec Lučatín

15. 7. 2013

<p>Dodatok č. 1 k dohode č. 07/§ 50a/NS/2013</p>

318/13

0,00 €

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Bystrica, Zvolenská cesta č. 27, P.O.Box 118, 974 05 Banská Bystrica, zast.riaditeľom JUDr. Robertom Kováčom

Obec Lučatín

8. 7. 2013

Zmluva o účinkovaní

327/13

520,00 €

Folklórny súbor Mostár V zast.Petrom Daxnerom, riad. súboru, sídlo :Švermova 7, 977 01 Brezno, 35645849, 2021281306

Obec Lučatín

28. 6. 2013

Zmluva č. 588/2013/OSV-SDS

391/13

0,00 €

Mesto Banská Bystrica, Československej armády 1141/26, 974 01 Banská Bystrica

Obec Lučatín

27. 6. 2013

Dohoda č. 02/§50j/NS/2013

319/13

0,00 €

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Bystrica, Zvolenská cesta č. 27, P.O.Box 118, 974 05 Banská Bystrica, zast.riaditeľom JUDr. Robertom Kováčom

Obec Lučatín

26. 6. 2013

Dohoda č. 07/§50a/NS/2013

232/13

0,00 €

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Bystrica, Zvolenská cesta č. 27, P.O.Box 118, 974 05 Banská Bystrica, zast.riaditeľom JUDr. Robertom Kováčom

Obec Lučatín

24. 6. 2013

Zmluva o združenej dodávke elektriny – PZ

303/13

0,00 €

Stredoslovenská energetika

Obec Lučatín

24. 6. 2013

Zmluva o združenej dodávke elektriny - TJ

304/13

0,00 €

Stredoslovenská energetika

Obec Lučatín

24. 6. 2013

Zmluva o združenej dodávke elektriny - KD

305/13

0,00 €

Stredoslovenská energetika

Obec Lučatín

24. 6. 2013

Zmluva o združenej dodávke elektriny – DS

306/13

0,00 €

Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4b, 010 47 Žilina 36403008,

Obec Lučatín

24. 6. 2013

Zmluva o združenej dodávke elektriny - ZŠ

307/13

0,00 €

Stredoslovenská energetika

Obec Lučatín

24. 6. 2013

Zmluva o združenej dodávke elektriny - OcÚ

308/13

0,00 €

Stredoslovenská energetika

Obec Lučatín

24. 6. 2013

Zmluva o združenej dodávke elektriny - VO

309/13

0,00 €

Stredoslovenská energetika

Obec Lučatín

6. 6. 2013

Zmluva o nájme hrobového miesta na pohrebisku

289/13/5

1,99 €

Igor Blaško, 976 61 Lučatín 169

Obec Lučatín

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazené 626-650 z 725

Zverejňovanie

Sviatok

Meniny má Adolf, Adolfína

Zajtra má meniny Vratislav, Leontín, Milovan, Milovín, Sedrik, Leontína, Milovana

Oznámenie o zodpovednej osobe

Prevádzkovateľ spracováva vaše osobné údaje v súlade s nariadením EP a Rady EÚ č. 2016/679 o ochrane osôb pri spracovaní osobných údajov a zákonom SR č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Prevádzkovateľ obec Lučatín (ďalej len prevádzkovateľ) prehlasuje, že poveril externým výkonom zodpovednú osobu na zaistenie ochrany práv dotknutých osôb, čím dáva možnosť transparentne informovať o bezpečnostných incidentoch a zodpovedania akýchkoľvek dotazov a otázok zo strany dotknutej osoby.

kontakt na zodpovednú osobu - email:
zodpovednaosoba1@gmail.com

hore