Rovno na obsah Rovno na menu
Menu
Obec Lučatín
ObecLučatín

Voľby prezidenta 2024

voľby prezidenta 2024

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky vyhlásil rozhodnutím č. 1/2024 Z.z. Voľby prezidenta Slovenskej republiky a určil termín ich konania na sobotu 23. marca 2024 a termín prípadného druhého kola volieb na sobotu 6. apríla 2024.

Rozhodnutie o vyhlásení volieb je uverejnené v Zbierke zákonov SR.

Voľby prezidenta Slovenskej republiky sa konajú v sobotu  23. 3. 2024  od 7:00 do 22:00 hod.   Ak v prvom kole volieb ani jeden z kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky nezíska nadpolovičnú väčšinu platných hlasov voličov, bude sa druhé kolo volieb konať v sobotu  6. 4. 2024  od 7:00 do 22:00 h. 

Podľa § 21 ods. 1 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, obec zverejňuje informáciu o podmienkach práva voliť a práva byť volený.

Vzory a informácie sú uverejnené na webovom sídle MV SR www.minv.sk/?p24-vzory1

Anonymizovaná zápisnica OkVK o priebehu a výsledku hlasovania - I. kolo Typ: PDF dokument, Velkosť: 66.01 kB

Anonymizovaná zápisnica OkVK o priebehu a výsledku hlasovania -II. kolo Typ: PDF dokument, Velkosť: 60.27 kB

Zoznam kandidátov pre Voľby prezidenta SR Typ: PDF dokument, Velkosť: 189.9 kB

Hlasovací preukaz

Obec vydá voličovi hlasovací preukaz len na ten deň konania volieb prezidenta Slovenskej republiky, ktorý volič  uviedol vo svojej žiadosti. Volič môže požiadať obec svojho trvalého pobytu o vydanie hlasovacieho preukazu na prvé i druhé kolo volieb prezidenta Slovenskej republiky súčasne. Táto požiadavka musí byť zo žiadosti voliča zrejmá.

Volič môže požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu:

1/  osobne, najneskôr posledný pracovný deň predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 22. 3. 2024; pre druhé kolo volieb najneskôr 5. 4. 2024v úradných hodinách obce. Obec vydá hlasovací preukaz bezodkladne. 

žiadosť o hlasovací preukaz - osobné prevzatie Typ: DOCX dokument, Velkosť: 14.9 kB

2/ v listinnej podobe  tak, aby žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu bola doručená obci najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 4. 3. 2024; pre druhé kolo volieb najneskôr 14. 3. 2024),

3/ elektronicky tak, aby žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu bola doručená obci najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 4. 3. 2024; pre druhé kolo volieb najneskôr 14. 3. 2024). Obec na tieto účely zverejňuje na svojom webovom sídle elektronickú (e-mailovú) adresu na doručovanie žiadostí. Ak obec nemá webové sídlo, zverejní elektronickú adresu na doručovanie žiadosti na úradnej tabuli obce.
Žiadosť musí obsahovať tieto údaje o voličovi:                                                                                                                                           - meno a priezvisko,                                                                                                                                                                                    - 
rodné číslo,                                                                                                                                                                                                    - štátnu príslušnosť,                                                                                                                                                                                        - adresu trvalého pobytu,                                                                                                                                                                                - adresu, na ktorú obce doručí hlasovací preukaz 

žiadosť o hlasovací preukaz - zaslanie na adresu Typ: DOCX dokument, Velkosť: 15.39 kB

4/ prostredníctvom osoby splnomocnenej žiadateľom možno požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu najneskôr v posledný deň predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 22. 3. 2024; pre druhé kolo volieb najneskôr 5. 4. 2024).

Žiadosť musí obsahovať tieto údaje o voličovi:                                                                                                                                          - meno a priezvisko,                                                                                                                                                                                     - rodné číslo,                                                                                                                                                                                                    - štátnu príslušnosť,                                                                                                                                                                                        - adresu trvalého pobytu,                                                                                                                                                                               - adresu, na ktorú obce doručí hlasovací preukaz                                                                                                                                        Obec zašle hlasovací preukaz voličovi na adresu, ktorú uviedol v žiadosti najneskôr tri pracovné dni od doručenia žiadosti doporučenou zásielkou „Do vlastných rúk“. Ak volič v písomnej žiadosti alebo elektronickej žiadosti uvedie, že hlasovací preukaz prevezme iná osoba, musí v žiadosti uviesť jej meno, priezvisko a číslo občianskeho preukazu. Podpis voliča na žiadosti nemusí byť úradne osvedčený. Táto osoba preukazuje svoju totožnosť občianskym preukazom a prevzatie hlasovacieho preukazu potvrdzuje svojím podpisom.

žiadosť o hlasovací preukaz - splnomocnenec Typ: DOCX dokument, Velkosť: 15.03 kB

 

Informácia o spracúvaní osobných údajov - voľby Typ: PDF dokument, Velkosť: 471.33 kB

zverejnenie e-mailovej adresy - hlasovací preukaz Typ: PDF dokument, Velkosť: 84.73 kB

Oznámenie e-mailovej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie Typ: PDF dokument, Velkosť: 127.49 kB

počet okrskov a určenie volebnej miestnosti Typ: PDF dokument, Velkosť: 151.72 kB

Rozhodnutie predsedu NR SR o vyhlásení volieb prezidenta SR  Typ: PDF dokument, Velkosť: 186.96 kB

Informácia pre voliča o podmienkach práva voliť a práva byť volený.  Typ: PDF dokument, Velkosť: 443.95 kB

Voľby

Sviatok

Meniny má Drahomír, Karmela, Karmen, Karmena, Rút, Rúta

Zajtra má meniny Bohuslav, Božislav, Svorad

Oznámenie o zodpovednej osobe

Prevádzkovateľ spracováva vaše osobné údaje v súlade s nariadením EP a Rady EÚ č. 2016/679 o ochrane osôb pri spracovaní osobných údajov a zákonom SR č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Prevádzkovateľ obec Lučatín (ďalej len prevádzkovateľ) prehlasuje, že poveril externým výkonom zodpovednú osobu na zaistenie ochrany práv dotknutých osôb, čím dáva možnosť transparentne informovať o bezpečnostných incidentoch a zodpovedania akýchkoľvek dotazov a otázok zo strany dotknutej osoby.

kontakt na zodpovednú osobu - email:
zodpovednaosoba1@gmail.com

aplikácia ROZaNA

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:1
DNES:110
TÝŽDEŇ:437
CELKOM:976346

Fotogaléria

Náhodná fotogaléria

Račkova dolina 1.10.2017 1

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
hore