Rovno na obsah Rovno na menu
Menu
Obec Lučatín
ObecLučatín

Zmluvy

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
9. 10. 2012

Poistná zmluva

587/12

73,44 €

Komunálna poisťovňa a.s., Štefániková 17, 810 00 Bratislava

Obec Lučatín

15. 8. 2012

Zmluva o dodávke plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie /maloodber/ zo dňa 13.8.2012 + Dodatok č. 01 k Zmluve o dodávke plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie /maloodber/ zo dňa 13.8.2012

497/12

0,00 €

Slovenský plynárenský priemysel, a.s Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava OR OS Bratislava 1, odd. Sa, č.vl.:2749/B Zákaznícke centrum Horná 61A, 974 01 Banská Bysstrica

Obec Lučatín

10. 8. 2012

Dodatok č. 01 k Zmluve o dodávke plynu zo dňa 19.8.2005

451/12-1

0,00 €

Slovenský plynárenský priemysel a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava OR OS Bratislava 1, odd.Sa č.v: 2749/B

Obec Lučatín

10. 8. 2012

Dodatok č. 01 k Zmluve o dodávke plynu zo dňa 19.8.2005

451/12-2

0,00 €

Slovenský plynárenský priemysel a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava OR OS Bratislava 1, odd.Sa č.v: 2749/B

Obec Lučatín

10. 8. 2012

Dodatok č. 01 k Zmluve o dodávke plynu zo dňa 19.8.2005

451/12-3

0,00 €

Slovenský plynárenský priemysel a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava OR OS Bratislava 1, odd.Sa č.v: 2749/B

Obec Lučatín

10. 8. 2012

Dodatok č. 01 k Zmluve o dodávke plynu zo dňa 19.8.2005

451/12-4

0,00 €

Slovenský plynárenský priemysel a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava OR OS Bratislava 1, odd.Sa č.v: 2749/B

Obec Lučatín

10. 8. 2012

Zmluva č. 16/2012/PM o vykonaní preventívnych služieb

453/12

0,00 €

MIROMAX, s.r.o., Zvolenská cesta 133/A, 974 01 Banská Bystrica

Obec Lučatín

10. 8. 2012

Zmluva o spolupráci pri zbere použitého šatstva

469/12

0,00 €

Ján Botto Dolná Mičiná 9 974 01 Banská Bystrica

Obec Lučatín

10. 8. 2012

Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny

473/12

0,00 €

Stredoslovenská energetika

Obec Lučatín

10. 8. 2012

Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny

474/12

0,00 €

Stredoslovenská energetika

Obec Lučatín

10. 8. 2012

Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny

475/12

0,00 €

Stredoslovenská energetika

Obec Lučatín

10. 8. 2012

Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny

476/12

0,00 €

Stredoslovenská energetika

Obec Lučatín

10. 8. 2012

Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny

477/12

0,00 €

Stredoslovenská energetika

Obec Lučatín

10. 8. 2012

Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny

478/12

0,00 €

Stredoslovenská energetika

Obec Lučatín

10. 8. 2012

Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny

479/12

0,00 €

Stredoslovenská energetika

Obec Lučatín

29. 6. 2012

Zmluva o dielo č. 16-2012 na dodávku a montáž hliníkových výrobkov uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obc hodného zákonníka

426/12

0,00 €

SKAT-Slovakia, s.r.o Horná Strieborná 1, 974 01 Banská Bystrica IČO 36034053 Zap. OR OS B.Bystrica, Odd.Sro,vl.č. 5733/S

Obec Lučatín

27. 6. 2012

Zmluva o dielo č. O/313/12 Uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchod. zákonníka

421/12

0,00 €

METAL SERVIS Recycling s.r.o Robotníka 10, 974 01 Banská Bystrica Zap.OR OS v B.Bystrici odd: Sro, vložka číslo : 8833/S

Obec Lučatín

11. 6. 2012

Zmluva o poskytnutí auditorských služieb uzavretá podľa § 269 zák.č.513/1991 Zb. Obchod.zákonník v znení neskorších predpisov

389/12

415,00 €

Ing. Daniela Cibulová, auditor SKAU Č.lic. 061 Riečka 252

Obec Lučatín

24. 5. 2012

Nájomná zmluva na obecné pozemky.

370/12

0,00 €

Urbárske pozemkové spoločenstvo Lučatín, Zast.predsedom JUDr.Zoltánom Hankom

Obec Lučatín

24. 5. 2012

Zmluva o nájme hrobového miesta na pohrebisku

348/2012/1

1,99 €

Katarína Salonová, 976061 Lučatín

Obec Lučatín

14. 5. 2012

Zmluva o uverejnení inzercie

338/2012

50,00 €

NEO Slovakia, s.r.o. Levočská 4292, 058 01 Poprad, P.O.Box 115

Obec Lučatín

10. 5. 2012

Zmluva o poskytnutí dotácie zo ŠR SR na rok 2012 na zabezpečenie úloh prevencie kriminality

3/BB/2012

4,00 €

Obvodný úrad Banská Bystrica, Nám.Ľ.Štúra 1 , 974 01 Banská Bystrica, zast. Viktor Marko, prednosta

Obec Lučatín

23. 4. 2012

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočt. rezervy predsedníčky vlády SR uzatvorená v zmysle § 51 Obč.zákon. a v zmysle zák.č. 523/2004 Z.z. o rozpoč.pravidlách verej.správy

CEZ: UVSR – 242/2012 č. 321/12

5 600,00 €

Úrad vlády SR Sekcia rozpočtu, financovania a technickej správy Odbor rozpočtu a financovania Námestie slobody 1 813 70 Bratislava

Obec Lučatín

18. 4. 2012

Poistná zmluva č. 1105140712

Ev.č.296/12

29,25 €

Komunálna poisťovňa a.s., Štefániková 17, 810 00 Bratislava

Obec Lučatín

12. 4. 2012

Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu zamestnanosti na realizáciu opatrení na ochranu pred povodňami a na riešenie následkov mimoriadnej situácie podľa § 50j zákona č. 5/004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení

07/§50j/2012/R

0,00 €

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Bystrica, Zvolenská cesta č. 27, P.O.Box 118, 974 05 Banská Bystrica, zast.riaditeľom JUDr. Robertom Kováčom

Obec Lučatín

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazené 676-700 z 725

Zverejňovanie

Sviatok

Meniny má Adolf, Adolfína

Zajtra má meniny Vratislav, Leontín, Milovan, Milovín, Sedrik, Leontína, Milovana

Oznámenie o zodpovednej osobe

Prevádzkovateľ spracováva vaše osobné údaje v súlade s nariadením EP a Rady EÚ č. 2016/679 o ochrane osôb pri spracovaní osobných údajov a zákonom SR č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Prevádzkovateľ obec Lučatín (ďalej len prevádzkovateľ) prehlasuje, že poveril externým výkonom zodpovednú osobu na zaistenie ochrany práv dotknutých osôb, čím dáva možnosť transparentne informovať o bezpečnostných incidentoch a zodpovedania akýchkoľvek dotazov a otázok zo strany dotknutej osoby.

kontakt na zodpovednú osobu - email:
zodpovednaosoba1@gmail.com

hore