Rovno na obsah Rovno na menu
Menu
Obec Lučatín
ObecLučatín

Referendum 2023

.

Prezidentka Slovenskej republiky rozhodnutím č. 362/2022 Z. z., na základe petície občanov prijatej 24. augusta 2022 vyhlásila referendum a určila deň jeho konania na sobotu 21. januára 2023.
Referendum sa koná od 07.00 h do 22.00 h

Všetky informácie pre voličov, kandidátov, politické strany, ako aj o volebnej kampani, financovaní a organizačno-technickom zabezpečení volieb nájdete tu.

Špeciálny spôsob hlasovania voličov v izoláčii alebo v karanténe z dôvodu COVID-19

Oprávnený volič podáva žiadosť o špeciálny spôsob hlasovania zapisovateľovi OkVK obce svojho trvalého pobytu sám alebo prostredníctvom inej osoby.

Oprávneným voličom, ktorý môže požiadať o špeciálny spôsob hlasovania je osoba s nariadenou izoláciou alebo karanténou v súvislosti s ochorením COVID-19 a osoba žijúca s ňou v deň konania volieb v spoločnej domácnosti.

Urobiť tak môžete telefonicky v úradných hodinách obce svojho trvalého pobytu a 20. januára 2023 telefonicky už len na telefónnom čísle zapisovateľky OkVK:

Blanka Luptáková 0911 765 830

Žiadosť môže volič podať najskôr v pondelok 16. januára 2023 a najneskôr do piatku 20. januára 2023 do 12.00 hod.

Informácie pre voliča

Právo hlasovať

Právo hlasovať v referende má občan Slovenskej republiky, ktorý má právo voliť do Národnej rady Slovenskej republiky, t. j. ktorý najneskôr v deň konania referenda dovŕši 18 rokov veku (ďalej len „volič“).

Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodu ochrany verejného zdravia, ak osobitný zákon v čase pandémie neustanoví inak.

Spôsob voľby

Volič môže voliť na území Slovenskej republiky

alebo

  • v ktoromkoľvek volebnom okrsku na základe hlasovacieho preukazu (Hlasovací preukaz).

zverejnenie e-mailovej adresy pre hlasovací preukaz

Žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu:

žiadosť o hlasovací preukaz - osobné prevzatie 

žiadosť o hlasovací preukaz - zaslanie poštou 

žiadosť o hlasovací preukaz - splnomocnenec 

Volič môže voliť mimo územia Slovenskej republiky poštou, ak

zverejnenie e-mailovej a poštovej adresy pre voľbu poštou

Oznámenie e-mailovej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do MVK

menovanie zapisovateľa

určenie volebného obvodu a volebnej miestnosti

zverejnenie počtu obyvateľov

Informácie pre voliča

Rozhodnutie prezidentky SR o vyhlásení referenda

V referende voliči rozhodnú o otázke:

„Súhlasíte s tým, že predčasné skončenie volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky je možné uskutočniť referendom alebo uznesením Národnej rady Slovenskej republiky, a to zmenou Ústavy Slovenskej republiky tak, že:

- v Čl. 73 ods. 1 sa na konci pripája čiarka a tieto slová: „ak v súlade s touto ústavou nedôjde k predčasnému skončeniu volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky.“;

- v Čl. 81a sa za písmeno a) vkladá nové písmeno b), ktoré znie:

„b) predčasným skončením volebného obdobia,“.

Doterajšie písmená b) až f) sa označujú ako písmená c) až g);

- v Čl. 82 ods. 5 sa za slová „volebného obdobia“ vkladá čiarka a slová „predčasným skončením volebného obdobia“;

- v Čl. 84 ods. 3 sa za slová „s medzinárodnou zmluvou podľa čl. 7 ods. 3 a 4“ vkladá čiarka a tieto slová: „na prijatie uznesenia o predčasnom skončení volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky podľa čl. 86 písm. n)“;

- v Čl. 86 sa dopĺňa písmeno n), ktoré znie:

„n) uznášať sa na predčasnom skončení volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky; prijaté uznesenie je všeobecne záväzné a vyhlasuje sa rovnako ako zákon.“;

- v Čl. 93 ods. 2 sa na konci pripájajú tieto slová: „vrátane predčasného skončenia volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky.“;

- Čl. 98 odsek 2 znie:

„Návrhy prijaté v referende vyhlási predseda Národnej rady Slovenskej republiky ako ústavný zákon.“?"

Voľby

Sviatok

Meniny má Urban, Vselovod, Vševlad, Vanesa

Zajtra má meniny Dušan

Oznámenie o zodpovednej osobe

Prevádzkovateľ spracováva vaše osobné údaje v súlade s nariadením EP a Rady EÚ č. 2016/679 o ochrane osôb pri spracovaní osobných údajov a zákonom SR č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Prevádzkovateľ obec Lučatín (ďalej len prevádzkovateľ) prehlasuje, že poveril externým výkonom zodpovednú osobu na zaistenie ochrany práv dotknutých osôb, čím dáva možnosť transparentne informovať o bezpečnostných incidentoch a zodpovedania akýchkoľvek dotazov a otázok zo strany dotknutej osoby.

kontakt na zodpovednú osobu - email:
zodpovednaosoba1@gmail.com

aplikácia ROZaNA

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:3
DNES:423
TÝŽDEŇ:3441
CELKOM:957927

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Deň obce 2017 1

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
hore