Rovno na obsah Rovno na menu
Menu
Obec Lučatín
ObecLučatín

Zmluvy

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
14. 5. 2014

Úrazové poistenie nemenovaných osôb prepravovaných motorovým vozidlom

302/2014

114,19 €

Komunálna poisťovňa a.s., Štefániková 17, 810 00 Bratislava

Obec Lučatín

6. 5. 2014

Dohoda o zabezpečení knižničného fondu obecnej knižnice v roku 2014

288/14

300,00 €

Verejná knižnica Mikuláša Kováča v Banskej Bystrici, Lazovná ul. č. 28

Obec Lučatín

6. 5. 2014

Zmluva o nájme hrobového miesta na pohrebisku

230/2014/6

1,99 €

Milan Glejtek, Braväcovo 207, 976 64 Beňuš

Obec Lučatín

6. 5. 2014

Zmluva o nájme hrobového miesta na pohrebisku

231/2014/7

1,99 €

Milan Glejtek, Braväcovo 207, 976 64 Beňuš

Obec Lučatín

6. 5. 2014

Zmluva o nájme hrobového miesta na pohrebisku

232/2014//8

1,99 €

Milan Glejtek, Braväcovo 207, 976 64 Beňuš

Obec Lučatín

6. 5. 2014

Zmluva o nájme hrobového miesta na pohrebisku

229/2014/5

1,99 €

Jaroslav Buchbauer, Obchodná 382/30 Rohožník

Obec Lučatín

6. 5. 2014

Zmluva o nájme hrobového miesta na pohrebisku

246/2014/21

3,98 €

Mária Murgašová, Bagarova 27, Banská Bystrica

Obec Lučatín

17. 4. 2014

Zmluva o nájme hrobového miesta na pohrebisku

240/ 2014/15

1,99 €

Marián Píši, Lučatín 81

Obec Lučatín

17. 4. 2014

Zmluva o nájme hrobového miesta na pohrebisku

244/ 2014/15

3,98 €

Viera Uhríková, Radvanská 2, Banská Bystrica

Obec Lučatín

9. 4. 2014

Zmluva o nájme hrobového miesta na pohrebisku

225/2014/01

3,98 €

Nadežda Majerová, Lučatín 76

Obec Lučatín

9. 4. 2014

Zmluva o nájme hrobového miesta na pohrebisku

226/2014/02

1,99 €

Nadežda Majerová, Lučatín 76

Obec Lučatín

9. 4. 2014

Zmluva o nájme hrobového miesta na pohrebisku

227/2014/03

1,99 €

Nadežda Majerová, Lučatín 76

Obec Lučatín

9. 4. 2014

Zmluva o nájme hrobového miesta na pohrebisku

228/2014/04

1,99 €

Nadežda Majerová, Lučatín 76

Obec Lučatín

8. 4. 2014

Zmluva č. 616-11-2534/2014 o poskytovaní vybraných súborov údajov z informačného systému katastra nehnuteľnostiá

200/14

0,00 €

Geodetický a kartografický ústav Bratislava

Obec Lučatín

27. 3. 2014

<p>Dodatok č. 2 k Zmluve č. PU/03/07 O poskytovaní služieb ekonomického charakteru a vedení účtovnej evidencie v znení Dodatku č. 1/dalej len Zmluva/</p>

198/14

0,00 €

Ing.Štefánia Trajteľová, 72, 976 61 Lučatín

Obec Lučatín

18. 2. 2014

Zmluva o dielo – číslo zmluvy zhotoviteľa : 5900/12/2013

134/14

4 606,80 €

ENVIGEO

Obec Lučatín

17. 2. 2014

Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla číslo 1070803070

133/14

175,95 €

Komunálna poisťovňa a.s., Štefániková 17, 810 00 Bratislava

Obec Lučatín

5. 2. 2014

Zmluva o pripojení do dátovej siete číslo 1020014

89/14

0,00 €

FOST Solutions s.r.o., Tulská 5339/113, 974 01 Banská Bystrica

Obec Lučatín

4. 2. 2014

Kúpna zmluva

84/14

6 200,00 €

Soňa Petrisková, Svätoplukova 98/10 Nováky

Obec Lučatín

4. 2. 2014

Dodatok č.1 k Zmluve č. 588/2013/OSV-SDS o zriadení spoločného obecného úradu v oblasti sociálnych služieb podľa §20a ods. 3 zák.č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov

86/14

0,00 €

Mestský úrad v Banskej Bystrici Oddelenie služieb dlhodobej starostlivosti ČSA 26, 974 01 Banská Bystrica

Obec Lučatín

4. 2. 2014

Dodatok č. 2 k Zmluve č. 588/2013/OSV-SDS o zriadení spoločného obecného úradu v oblasti sociálnych služieb podľa § 20 a ods.3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov

86/14

0,00 €

Mestský úrad v Banskej Bystrici Oddelenie služieb dlhodobej starostlivosti ČSA 26, 974 01 Banská Bystrica

Obec Lučatín

8. 1. 2014

Zmluva o spolupráci

635/13

0,00 €

ProfiPoľno, s.r.o, Žerotínová bašta1, 940 01 Nové Zámky

Obec Lučatín

12. 12. 2013

Zmluva o dielo

625/13

0,00 €

Peter Ďurčík, Lučatín 210

Obec Lučatín

23. 11. 2013

Zmluva o nájme hrobového miesta na pohrebisku

574/13/7

3,98 €

Jana Turčanová, Lučatín 202

Obec Lučatín

7. 11. 2013

Zmluva o nájme hrobového miesta na pohrebisku

536/13/6

3,98 €

Dagmar Hrašková, Lučatín 116

Obec Lučatín

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazené 601-625 z 725

Zverejňovanie

Sviatok

Meniny má Adolf, Adolfína

Zajtra má meniny Vratislav, Leontín, Milovan, Milovín, Sedrik, Leontína, Milovana

Oznámenie o zodpovednej osobe

Prevádzkovateľ spracováva vaše osobné údaje v súlade s nariadením EP a Rady EÚ č. 2016/679 o ochrane osôb pri spracovaní osobných údajov a zákonom SR č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Prevádzkovateľ obec Lučatín (ďalej len prevádzkovateľ) prehlasuje, že poveril externým výkonom zodpovednú osobu na zaistenie ochrany práv dotknutých osôb, čím dáva možnosť transparentne informovať o bezpečnostných incidentoch a zodpovedania akýchkoľvek dotazov a otázok zo strany dotknutej osoby.

kontakt na zodpovednú osobu - email:
zodpovednaosoba1@gmail.com

hore