Rovno na obsah Rovno na menu
Menu
Obec Lučatín
ObecLučatín

Zmluvy

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
1. 6. 2015

Poistná zmluva

417/2015

91,00 €

Komunálna poisťovňa a.s., Štefániková 17, 810 00 Bratislava

Obec Lučatín

22. 5. 2015

Zmluva o nájme hrobového miesta na pohrebisku

317/2015/05

3,98 €

Marián Giertl, Spojová 7, 974 01 Banská Bystrica

Obec Lučatín

12. 5. 2015

Zmluva o nájme hrobového miesta na pohrebisku

323/2015/11

3,98 €

Anna Chovanová, Tulská 2, 974 04 Banská Bystrica

Obec Lučatín

7. 5. 2015

Zmluva o nájme hrobového miesta na pohrebisku

322/2015/10

7,96 €

Zora Senková, Lučatín 204

Obec Lučatín

5. 5. 2015

Zmluva o dielo uzatvorená podľa § 536 a násl. Obchodného zákonníka

350/2015

15 000,00 €

A grafik

Obec Lučatín

30. 4. 2015

Zmluva o nájme hrobového miesta na pohrebisku

319/2015/07

5,97 €

Katarína Chabanová, Lučatín 164

Obec Lučatín

30. 4. 2015

Zmluva o nájme hrobového miesta na pohrebisku

327/2015/15

3,98 €

PhDr. Elena Slobodníková, Mičinská cesta 36, 974 01 Banská Bystrica

Obec Lučatín

30. 4. 2015

Zmluva o nájme hrobového miesta na pohrebisku

318/2015/06

7,96 €

Mária Konderová, Lučatín 166

Obec Lučatín

28. 4. 2015

Zmluva o nájme hrobového miesta na pohrebisku

310/2015/03

5,97 €

Erika Dudková, Magurská 65, 974 01 Banská Bystrica

Obec Lučatín

28. 4. 2015

Zmluva o nájme hrobového miesta na pohrebisku

321/2015/09

7,96 €

Marta Mažáryová, Lučatín 95, 976 61 Lučatín

Obec Lučatín

28. 4. 2015

Zmluva o nájme hrobového miesta na pohrebisku

325/2015/13

5,97 €

Katarína Salonová, Lučatín 183, 976 61 Lučatín

Obec Lučatín

28. 4. 2015

Zmluva o nájme hrobového miesta na pohrebisku

314/2015/01

7,96 €

Viera Boboková, Lučatín 122m, 976 61 Lučatín

Obec Lučatín

31. 3. 2015

Zmluva o dielo uzatvorená podľa §409 a nasl. Obchodného zákonníka

250/15

0,00 €

Ľupčianka, s.r.o, priemyselná 2053, 031 01 Liptovský Mikuláš

Obec Lučatín

30. 3. 2015

Kúpna zmluva uzavretá v zmysle § 409 a nasl. Obchodného zákonníka

254/15

0,00 €

Greeen Project

Obec Lučatín

17. 2. 2015

Zmluva o dielo uzavretá podľa § 536 a nasledujúcich zákona č. 513/1991 Zb. /Obchodný zákonník/ v platnom znení.

135/2015

0,00 €

TTA s.r.o., Zvolenská cesta 14, 974 01 Banská Bystrica

Obec Lučatín

16. 2. 2015

Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti verejného obstarávania č. 01/2015

136/2015

0,00 €

Kosta

Obec Lučatín

11. 2. 2015

Dodatok č.1 k zmluve o odvoze TKO

neznámé

0,00 €

Danka Barthová - PROFAX, Hronská 22/22, 97697 Nemecká

Obec Lučatín

13. 1. 2015

Dodatok č. 1 k dohode uzatvorenej podľa § 10 ods. 3, ods. 9 a nasl. zákona č. 417/2013 Z. .z. o pomoci v hmotnej núdzi v platnom znení

19/2015

0,00 €

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Bystrica, Zvolenská cesta č. 27, P.O.Box 118, 974 05 Banská Bystrica, zast.riaditeľom JUDr. Robertom Kováčom

Obec Lučatín

22. 12. 2014

Zmluva o odvoze komunálneho odpadu za rok 2015

neznámé

0,00 €

Danka Barthová - PROFAX, Hronská 22/22, 97697 Nemecká

Obec Lučatín

12. 12. 2014

Zmluva č. 8/BB/2014 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na rok 2014 na zabezpečenie úloh prevencie kriminality

715/2014

0,00 €

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky- Okresný úrad Banská Bystrica, Nám. Ľ. Štúra č. 1, 974 05 Banská Bystrica

Obec Lučatín

19. 11. 2014

Vyhlásenie o vykonaní osobitných servisných služieb- kúpna zmluva

654/2014

0,00 €

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov

Obec Lučatín

13. 11. 2014

Zmluva o nájme hrobového miesta na pohrebisku č.j. 652/2014/20

652/2014/20

1,99 €

Martin Lupták, Podbrezová A29/36

Obec Lučatín

29. 10. 2014

Zmluva o dielo

624/14

0,00 €

Peter Ďurčík st., 97661, Lučatín 210,

Obec Lučatín

13. 10. 2014

Zmluva o dielo

597/14

7,47 €

Ing. Chnápko Vladimír

Obec Lučatín

2. 10. 2014

Návrh poistnej zmluvy pre úrazové poistenie

574/14

64,80 €

Komunálna poisťovňa a.s., Štefániková 17, 810 00 Bratislava

Obec Lučatín

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazené 551-575 z 726

Zverejňovanie

Sviatok

Meniny má Valéria, Florencián, Florentín, Silver, Florencia, Florentína

Zajtra má meniny Alojz, Elvis, Lejla

Oznámenie o zodpovednej osobe

Prevádzkovateľ spracováva vaše osobné údaje v súlade s nariadením EP a Rady EÚ č. 2016/679 o ochrane osôb pri spracovaní osobných údajov a zákonom SR č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Prevádzkovateľ obec Lučatín (ďalej len prevádzkovateľ) prehlasuje, že poveril externým výkonom zodpovednú osobu na zaistenie ochrany práv dotknutých osôb, čím dáva možnosť transparentne informovať o bezpečnostných incidentoch a zodpovedania akýchkoľvek dotazov a otázok zo strany dotknutej osoby.

kontakt na zodpovednú osobu - email:
zodpovednaosoba1@gmail.com

hore