Rovno na obsah Rovno na menu
Menu
Obec Lučatín
ObecLučatín

Zmluvy

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
5. 1. 2016

Zmluva o poskytovaní verejných služieb – balík služieb

20/2016

0,00 €

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov

Obec Lučatín

28. 12. 2015

Kúpna zmluva na kúpu motorového vozidla uzatvorená podľa § 409 a nasl. Obchodného zákonníka

878/2015

100,00 €

Erik Petráš, Školská 405/6, 976 13 Slovenská Ľupča

Obec Lučatín

22. 12. 2015

Zmluva o spolupráci a poradenstve uzavretá podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka

874/2015

0,00 €

Torvel, s.r.o., Sekulská 5

Obec Lučatín

21. 12. 2015

Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti verejného obstarávania č.21/2015

864/2015

0,00 €

Ing. Štefan Guričan- Podnikateľské poradenstvo

Obec Lučatín

17. 12. 2015

Zmluva o poskytnutí služieb

875/2015

0,00 €

Greeen Project

Obec Lučatín

11. 12. 2015

Zmluva o pripojení k Informačnému systému DCOM

835/2016, ZLP-2016-1175

0,00 EUR

DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska DEUS, Kýčerského5, 811 05 Bratislava v zastúpení Ing. Rudolf Horváth

Obec Lučatín

27. 11. 2015

Zmluva o nájme hr. miesta na pohrebisko č.j. 799/2015/18

799/2015/18

1,99 €

Martina Salonová, Lučatín 48

Obec Lučatín

18. 11. 2015

Zmluva o nájme hrobového miesta na pohrebisku č.j. 757/2015/17

757/2015

1,99 €

Mária Dianišková, THK 9, 974 01 Banská Bystrica

Obec Lučatín

12. 11. 2015

Zmluva o nájme hrobového miesta na pohrebisku č.j. 762/2015/18

762/2015

9,95 €

Jana Šutková, Dúbrava 2, 976 96 Medzibrod

Obec Lučatín

22. 10. 2015

Dodatok č. 1/2015 k Zmluve zo dňa 1.3.2008

715/2015

0,00 €

AKU-TRANS, spol. s.r.o., Niklova 4313, 926 01 Sereď, IČ DPH:SK2020407906

Obec Lučatín

16. 10. 2015

Skupinové úrazové poistenie detí MŠ

707/2015

52,30 €

Generali Poisťovňa, a.s., Lamačská cesta 3/A, 810 00 Bratislava

Obec Lučatín

16. 10. 2015

Skupinové úrazové poistenie detí ZŠ

708/2015

52,30 €

Generali Poisťovňa, a.s., Lamačská cesta 3/A, 810 00 Bratislava

Obec Lučatín

15. 10. 2015

Zmluva o dielo uzavretá podľa § 536 a nasledujúcich zákona č. 513/1991 Zb. /Obchodný zákonník) v platnom znení

701/2015

7 297,20 €

TTA s.r.o., Zvolenská cesta 14, 974 01 Banská Bystrica

Obec Lučatín

8. 10. 2015

Dodatok č. 3 k Zmluve č. 588/2013/OSV-SDS

687/2015

0,00 €

Mesto Banská Bystrica

Obec Lučatín

5. 10. 2015

Dodatok č. 1 k zmluve o pripojení k Informačnému systému DCOM

670/2015

0,00 €

DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska DEUS, Kýčerského5, 811 05 Bratislava v zastúpení Ing. Rudolf Horváth

Obec Lučatín

21. 9. 2015

Kúpna zmluva na dodávky školského ovocia v šk- roku 2015/2016

635/2015

0,00 €

Valman s.r.o., Nový Svet 27, 974 01 Banská Bystrica

Obec Lučatín

18. 9. 2015

Zmluva o nájme hrobového miesta na pohrebisku

315/2015/02

0,00 €

Anna Kočanová, Lučatín 149

Obec Lučatín

18. 9. 2015

Zmluva o nájme hrobového miesta na pohrebisku

320/2015/08

0,00 €

Mgr. Jarmila Štrbová, Slnečná 3808/4, 974 01 Banská Bystrica

Obec Lučatín

18. 9. 2015

Zmluva o nájme hrobového miesta na pohrebisku

560/2015/16

0,00 €

Anna Kučerová, Lučatín 172

Obec Lučatín

11. 9. 2015

Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu SR na rok 2015 na zabezpečenie úloh prevencie kriminality

610/2015

5 800,00 €

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky-Okresný úrad B. Bystrica Nám. Ľ Štúra 1, 974 05 B.Bystrica v zastúpení: PhDr. Ľubica Laššáková – prednostka,

Obec Lučatín

7. 9. 2015

PZP vlečka

594/2015

20,25 €

Komunálna poisťovňa a.s., Štefániková 17, 810 00 Bratislava

Obec Lučatín

18. 8. 2015

Zmluva o poskytovaní produktov a sprostredkovaní služieb

560/2015

0,00 €

Vaša Slovensko, s.r.o., Račianske Mýto 1/B, 831 02 Bratislava

Obec Lučatín

10. 8. 2015

Zmluva o pripojení k Informačnému systému Dátového centra obcí a miest

536/2015

0,00 €

DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska DEUS, Kýčerského5, 811 05 Bratislava v zastúpení Ing. Rudolf Horváth

Obec Lučatín

3. 8. 2015

Zmluva o dielo

509/2015

0,00 €

Obec Donovaly, 976 39 Donovaly 3, v zastúpení Miroslav Daňo, starosta obce

Obec Lučatín

2. 7. 2015

Hromadná licenčná zmluva o použití hudobných diel ich verejným vykonaním a verejným prenosom v rámci hudobných produkcií, podujatí a vystúpení uzavretá podľa ustanovenia § 48 zákona č. 618/2003 Z.z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským práv

446/2015

0,00 €

SOZA – Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Rastislavova 3, 821 0, Bratislava 2 IČO 00178454,

Obec Lučatín

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazené 526-550 z 732

Zverejňovanie

Sviatok

Meniny má Drahomír, Karmela, Karmen, Karmena, Rút, Rúta

Zajtra má meniny Bohuslav, Božislav, Svorad

Oznámenie o zodpovednej osobe

Prevádzkovateľ spracováva vaše osobné údaje v súlade s nariadením EP a Rady EÚ č. 2016/679 o ochrane osôb pri spracovaní osobných údajov a zákonom SR č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Prevádzkovateľ obec Lučatín (ďalej len prevádzkovateľ) prehlasuje, že poveril externým výkonom zodpovednú osobu na zaistenie ochrany práv dotknutých osôb, čím dáva možnosť transparentne informovať o bezpečnostných incidentoch a zodpovedania akýchkoľvek dotazov a otázok zo strany dotknutej osoby.

kontakt na zodpovednú osobu - email:
zodpovednaosoba1@gmail.com

hore