Rovno na obsah Rovno na menu
Menu
Obec Lučatín
ObecLučatín

Zmluvy

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
22. 4. 2016

Zmluva o prevádzke internetovej prezntácie a poskyt. ďalších webhostingových služieb

418/2016

0,00 EUR

Galileo Corporation s.r.o., Boženy Němcovej 8, 810 00 Bratislava

Obec Lučatín

22. 4. 2016

Zmluva o dielo

417/2016

0,00 EUR

Galileo Corporation s.r.o., Boženy Němcovej 8, 810 00 Bratislava

Obec Lučatín

18. 4. 2016

Zmluva o obchodnej spolupráci pri vykonávaní odberu použitých batérií a akumulátorov

400/2016

0,00 €

METAL SERVIS Recycling s.r.o Robotníka 10, 974 01 Banská Bystrica Zap.OR OS v B.Bystrici odd: Sro, vložka číslo : 8833/S

Obec Lučatín

18. 4. 2016

Zmluva o dielo č. O/183/2016

401/2016

0,00 €

METAL SERVIS Recycling s.r.o Robotníka 10, 974 01 Banská Bystrica Zap.OR OS v B.Bystrici odd: Sro, vložka číslo : 8833/S

Obec Lučatín

18. 4. 2016

Poistná zmluva č. 4419008015

402/2016

432,21 €

Komunálna poisťovňa a.s., Štefániková 17, 810 00 Bratislava

Obec Lučatín

18. 4. 2016

Poistná zmluva č. 3229000735

403/2016

390,33 €

Komunálna poisťovňa a.s., Štefániková 17, 810 00 Bratislava

Obec Lučatín

13. 4. 2016

Kúpna zmluva na dodávky školského ovocia v šk. roku 2016/2017

396/2016

0,00 €

Valman s.r.o., Nový Svet 27, 974 01 Banská Bystrica

Obec Lučatín

31. 3. 2016

Zmluva č. 26364 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR

360/2016

2 000,00 €

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

Obec Lučatín

25. 3. 2016

Zmluva o nájme hrobového miesta na pohrebisku

339/2016/01

3,98 EUR

Obec Lučatín

Ján Fraňo

10. 3. 2016

Zmluva o uzatvorení budúcej zmluvy

314/2016

0,00 €

E-cycling s.r.o., Robotnícka 10, 974 01 Banská Bystrica,

Obec Lučatín

10. 3. 2016

Zmluva č. SZN2016001

317/2016

0,00 €

E-cycling s.r.o., Robotnícka 10, 974 01 Banská Bystrica,

Obec Lučatín

9. 3. 2016

Zmluva o spolupráci pri zriadení a prevádzkovaní zberných miesť elektroodpadu

311/2016

0,00 €

EKOLAMP Slovakia – Združenie výrobcov a distribútorov svetelnej techniky, Turecká č. 37, 940 01 Nové Zámky IČ DPH:SK2022012685

Obec Lučatín

4. 3. 2016

Mandátna zmluva na zabezpečenie poradenstva a realizáciu verejného obstarávania

300/2016

0,00 €

VO SK

Obec Lučatín

24. 2. 2016

Zmluva o dodávke zemného plynu

248/2016

0,00 €

BCF, s.r.o., Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica,

Obec Lučatín

24. 2. 2016

Zmluva o dodávke zemného plynu

249/2016

0,00 €

BCF, s.r.o., Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica,

Obec Lučatín

24. 2. 2016

Návrh poistnej zmluvy pre poistenie majetku a zodp. Za škodu právnických osôb a podnikajúcich fyzických osôb

250/2016

579,69 €

Komunálna poisťovňa, a.s, Štefánikova 17, 811 05 Bratislava, IČ DPH:SK7020000746 (170)

Obec Lučatín

11. 2. 2016

Zmluva o dodávke elektriny

200/2016

0,00 €

BCF, s.r.o., Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica,

Obec Lučatín

9. 2. 2016

Zmluva o nájme nebytových priestorov

119/2016

0,00 €

Coop Jednota Krupina

Obec Lučatín

8. 2. 2016

Zmluva o nájme reklamnej plochy

01/2016

142,00 EUR

Obec Lučatín

MVDr. Dušan Hanzel

28. 1. 2016

Mandátna zmluva č. 160115 na zabezpečenie procesu verejného obstarávania

150/2016

0,00 €

EU PROFI

Obec Lučatín

25. 1. 2016

Kúpna zmluva uzavretá v zmysle § 409 a násl Obchodného zákonníka číslo:5168/2016

126/2016

0,00 €

Tatranská mliekáreň a.s., Nad Traťou 26, 060 01 Kežmarok

Obec Lučatín

19. 1. 2016

Kúpna zmluva uzavretá v zmysle §588 a násl. Občianskeho zákonníka

104/2016

450,00 €

Marián Čief, Lučatín 114

Obec Lučatín

18. 1. 2016

Zmluva o poskyt. Služieb o oblasti verejného obstarávania č. 001/2016

87/2016

0,00 €

Support & Consulting s.r.o.

Obec Lučatín

5. 1. 2016

Zmluva o výpožičke č. KRHZ-BB-1272-32/2015

18/2016

0,00 €

Slovenská republika – Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, 817 72 Bratislava, v zastúpení : gen. JUDr. Alexander Nejedlý, prezident Hasičského a záchranného zboru

Obec Lučatín

5. 1. 2016

Zmluva o poskytovaní verejných služieb – balík služieb

19/2016

0,00 €

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov

Obec Lučatín

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazené 501-525 z 732

Zverejňovanie

Sviatok

Meniny má Drahomír, Karmela, Karmen, Karmena, Rút, Rúta

Zajtra má meniny Bohuslav, Božislav, Svorad

Oznámenie o zodpovednej osobe

Prevádzkovateľ spracováva vaše osobné údaje v súlade s nariadením EP a Rady EÚ č. 2016/679 o ochrane osôb pri spracovaní osobných údajov a zákonom SR č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Prevádzkovateľ obec Lučatín (ďalej len prevádzkovateľ) prehlasuje, že poveril externým výkonom zodpovednú osobu na zaistenie ochrany práv dotknutých osôb, čím dáva možnosť transparentne informovať o bezpečnostných incidentoch a zodpovedania akýchkoľvek dotazov a otázok zo strany dotknutej osoby.

kontakt na zodpovednú osobu - email:
zodpovednaosoba1@gmail.com

hore