Rovno na obsah Rovno na menu
Menu
Obec Lučatín
ObecLučatín

Detail zmluvy Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo

Číslo dodatku k zmluve:
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo
Názov:
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo
Číslo zmluvy:
Z-039/2017
Predmet zmluvy:
Do bodu XII. Osobitné podmienky plnenia zmluvy sa dopĺňa ďalší bod nasledovne: „XII.3 Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s dodávaným tovarom, službami a stavebnými prácami, kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 074BB220163 na projekt „Základne služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach – obec Lučatín (kód projektu: 074BB220163)“, a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditu a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.“.
Cena:
0,00 EUR
1. Zmluvná strana:
Obec Lučatín
2. Zmluvná strana:
3D PARTNERS, s.r.o.
Adresa:
Legionárska 642/31 911 01 Trenčín
Meno podpisujúcej osoby:
Funkcia podpisujúcej osoby:
Dátum účinnosti zmluvy:
20. 9. 2022
Platnosť zmluvy do:
Neuvedené
Dátum uzatvorenia/udelenia súhlasu s uzatvorením zmluvy:
19. 9. 2022
Dátum zverejnenia:
19. 9. 2022
Zmluva o dielo_3DPartners_dodatok_1.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 31,8 kB

Zverejňovanie

Sviatok

Meniny má Alfréd, Leonid, Leonídas, Leoš, Ruslan, Alfréda

Zajtra má meniny Valéria, Florencián, Florentín, Silver, Florencia, Florentína

Oznámenie o zodpovednej osobe

Prevádzkovateľ spracováva vaše osobné údaje v súlade s nariadením EP a Rady EÚ č. 2016/679 o ochrane osôb pri spracovaní osobných údajov a zákonom SR č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Prevádzkovateľ obec Lučatín (ďalej len prevádzkovateľ) prehlasuje, že poveril externým výkonom zodpovednú osobu na zaistenie ochrany práv dotknutých osôb, čím dáva možnosť transparentne informovať o bezpečnostných incidentoch a zodpovedania akýchkoľvek dotazov a otázok zo strany dotknutej osoby.

kontakt na zodpovednú osobu - email:
zodpovednaosoba1@gmail.com

hore