Rovno na obsah Rovno na menu
Menu
Obec Lučatín
ObecLučatín

Detail zmluvy Z-021/2023

Číslo zmluvy:
Z-021/2023
Názov:
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby
Predmet zmluvy:
1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok zmluvných strán uzatvoriť za podmienok stanovených v tejto zmluve, zmluvu o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby – budúceho oprávneného z vecného bremena, s podstatnými náležitosťami dohodnutými v čl. IV. tejto zmluvy za účelom zriadenia ochranného prvku VTL plynovodu v k. ú. Lučatín na parc. č. C-KN 617/39 a E-KN 618/5, v rámci ktorej bude ochranný prvok – cestný betónový panel umiestnený aj na pozemok parc. č. C-KN 618/1, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie o výmere 3452 m², katastrálne územie Lučatín, zapísaná na LV č. 806 vo výlučnom vlastníctve povinného z vecného bremena
Cena:
0,00 EUR
1. Zmluvná strana:
Obec Lučatín
2. Zmluvná strana:
JUDr. Michal Solárik, PhD.
Adresa:
Lučatín 83, 976 61 Lučatín
Meno podpisujúcej osoby:
Funkcia podpisujúcej osoby:
Dátum zverejnenia:
1. 8. 2023
Dátum účinnosti zmluvy:
2. 8. 2023
Dátum uzatvorenia/udelenia súhlasu s uzatvorením zmluvy:
31. 7. 2023
Platnosť zmluvy do:
Neuvedené

Zverejňovanie

Sviatok

Meniny má Drahomír, Karmela, Karmen, Karmena, Rút, Rúta

Zajtra má meniny Bohuslav, Božislav, Svorad

Oznámenie o zodpovednej osobe

Prevádzkovateľ spracováva vaše osobné údaje v súlade s nariadením EP a Rady EÚ č. 2016/679 o ochrane osôb pri spracovaní osobných údajov a zákonom SR č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Prevádzkovateľ obec Lučatín (ďalej len prevádzkovateľ) prehlasuje, že poveril externým výkonom zodpovednú osobu na zaistenie ochrany práv dotknutých osôb, čím dáva možnosť transparentne informovať o bezpečnostných incidentoch a zodpovedania akýchkoľvek dotazov a otázok zo strany dotknutej osoby.

kontakt na zodpovednú osobu - email:
zodpovednaosoba1@gmail.com

hore