Rovno na obsah Rovno na menu
Menu
Obec Lučatín
ObecLučatín

Zmluvy

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
24. 5. 2012

Nájomná zmluva na obecné pozemky.

370/12

0,00 €

Urbárske pozemkové spoločenstvo Lučatín, Zast.predsedom JUDr.Zoltánom Hankom

Obec Lučatín

24. 5. 2012

Zmluva o nájme hrobového miesta na pohrebisku

348/2012/1

1,99 €

Katarína Salonová, 976061 Lučatín

Obec Lučatín

14. 5. 2012

Zmluva o uverejnení inzercie

338/2012

50,00 €

NEO Slovakia, s.r.o. Levočská 4292, 058 01 Poprad, P.O.Box 115

Obec Lučatín

10. 5. 2012

Zmluva o poskytnutí dotácie zo ŠR SR na rok 2012 na zabezpečenie úloh prevencie kriminality

3/BB/2012

4,00 €

Obvodný úrad Banská Bystrica, Nám.Ľ.Štúra 1 , 974 01 Banská Bystrica, zast. Viktor Marko, prednosta

Obec Lučatín

23. 4. 2012

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočt. rezervy predsedníčky vlády SR uzatvorená v zmysle § 51 Obč.zákon. a v zmysle zák.č. 523/2004 Z.z. o rozpoč.pravidlách verej.správy

CEZ: UVSR – 242/2012 č. 321/12

5 600,00 €

Úrad vlády SR Sekcia rozpočtu, financovania a technickej správy Odbor rozpočtu a financovania Námestie slobody 1 813 70 Bratislava

Obec Lučatín

18. 4. 2012

Poistná zmluva č. 1105140712

Ev.č.296/12

29,25 €

Komunálna poisťovňa a.s., Štefániková 17, 810 00 Bratislava

Obec Lučatín

12. 4. 2012

Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu zamestnanosti na realizáciu opatrení na ochranu pred povodňami a na riešenie následkov mimoriadnej situácie podľa § 50j zákona č. 5/004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení

07/§50j/2012/R

0,00 €

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Bystrica, Zvolenská cesta č. 27, P.O.Box 118, 974 05 Banská Bystrica, zast.riaditeľom JUDr. Robertom Kováčom

Obec Lučatín

12. 4. 2012

Dodatok č. 1/2012 k Zmluve č. 1865/2011 o poskytnutí finančných prostriedkov na realizáciu prác druhého realizačného projektu Programu revitalizácie krajiny a integrovaného manažmentu povodí Slovenskej republiky

Ev.č. 304/12

20 000,00 €

Úrad vlády Slovenskej republiky, Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava 1, v mene ktorého kona: Ing. Viktor Nižňanský, PhD, vedúci Úradu vlády Slovenskej republiky

Obec Lučatín

12. 4. 2012

Dodatok č. 1 k zmluve o odvoze komunálneho odpadu za rok 2012

Ev.č. 275/12

0,00 €

Danka Barthová - PROFAX, Hronská 22/22, 97697 Nemecká

Obec Lučatín

4. 4. 2012

Dohoda o elektronickom doručovaní

Ev.č.294/12

0,00 €

Daňový úrad Banská Bystrica, Nová ulica 13 , 974 01 Banská Bystrica

Obec Lučatín

4. 4. 2012

Dodatok číslo 1 ku Zmluve o dielo zo dňa 23.12.2011Na realizáciu diela:Vybudovanie vodozádržných prvkov, opatrení a systémov v krajine pre zníženie rizík povodní a sucha v katastrálnych územiach obce Lučatín

Ev.č.293/12

14 983,00 €

ENVIGEO, a.s., Kynceľová 2, 974 11 Banská Bystrica IČO 31 600 891, Zap. v OR OS B.Bystrica odd.Sa,vložka č. 721/S

Obec Lučatín

2. 4. 2012

Zmluva o zabezpečení stravovania

283/12

0,00 €

Edenred Slovakia,s.r.o, Karadžičova 8, P.O BOX 21, 820 15 Bratislava Konateľ Eric Marc Marie Fidele De Ladoucette IČO. 31328695

Obec Lučatín

20. 3. 2012

Zmluva o pripojení k distribučnej sieti

8008070212

0,00 €

SPP - distribúcia, a.s., Plátennícka 19013/2, 82109 Bratislava-Ružinov

Obec Lučatín

16. 3. 2012

Zmluva o dielo

248/12

14,86 €

UNIVEGEO,a.s. Kynceľová B.Bystrica IČO 31600891

Obec Lučatín

21. 2. 2012

Dohoda o zabezpečení dopĺňania knižného fondu v roku 2012

neznámé

200,00 €

Verejná knižnica Mikuláša Kováča

Obec Lučatín

17. 2. 2012

Kúpna zmluva

neznámé

18,26 €

Maroš Foltány

Obec Lučatín

25. 1. 2012

Darovacia zmluva

53/12

5 498,50 €

Ministerstvo obrany SR

Obec Lučatín

25. 1. 2012

Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu SR

25/2011

5 000,00 €

Obvodný úrad Banská Bystrica

Obec Lučatín

25. 1. 2012

Zmluva o spolupráci

37/2011

0,00 €

Priatelia Zeme - CEPA

Obec Lučatín

13. 1. 2012

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov

neznámé

20,00 €

Úrad vlády Slovenskej republiky

Obec Lučatín

3. 1. 2012

Dohoda o platbách

neznámé

1 392,00 €

Stredoslovenská energetika, a.s.

Obec Lučatín

3. 1. 2012

Dohoda o platbách

neznámé

4 692,00 €

Stredoslovenská energetika, a.s.

Obec Lučatín

3. 1. 2012

Dohoda o platbách

neznámé

132,00 €

Stredoslovenská energetika, a.s.

Obec Lučatín

3. 1. 2012

Dohoda o platbách

neznámé

384,00 €

Stredoslovenská energetika, a.s.

Obec Lučatín

3. 1. 2012

Dohoda o platbách

neznámé

240,00 €

Stredoslovenská energetika, a.s.

Obec Lučatín

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazené 701-725 z 732

Zverejňovanie

Sviatok

Meniny má Drahomír, Karmela, Karmen, Karmena, Rút, Rúta

Zajtra má meniny Bohuslav, Božislav, Svorad

Oznámenie o zodpovednej osobe

Prevádzkovateľ spracováva vaše osobné údaje v súlade s nariadením EP a Rady EÚ č. 2016/679 o ochrane osôb pri spracovaní osobných údajov a zákonom SR č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Prevádzkovateľ obec Lučatín (ďalej len prevádzkovateľ) prehlasuje, že poveril externým výkonom zodpovednú osobu na zaistenie ochrany práv dotknutých osôb, čím dáva možnosť transparentne informovať o bezpečnostných incidentoch a zodpovedania akýchkoľvek dotazov a otázok zo strany dotknutej osoby.

kontakt na zodpovednú osobu - email:
zodpovednaosoba1@gmail.com

hore